సూపర్‌స్టార్‌ దంపతులకు ‘తెలుగు సినిమా గ్రంథం’ అంకితం

220